Vastuullisuus ohjelma

Mellunkylän Kontiossa jokaisella voimistelutoiminnassa mukana olevalla on turvallinen, positiivinen ja oppimista tukeva ympäristö, jossa onnistutaan, menestytään ja koetaan elämyksiä yhdessä tehden.

Sitoudumme voimistelun eettisiin periaatteisiin, joita ovat:

1. Välitämme toisistamme ja itsestämme

2. Toimimme avoimesti ja yhteisöllisesti

3. Takaamme turvallisen toimintaympäristön

4. Tuotamme hyvinvointia

5. Luomme laatua, iloa ja innostusta

6. Kunnioitamme ympäristöä

Mellunkylän Kontion vastuullisuus ohjelma sisältää:

Hyvä hallinto:

Toimintamme on avointa sekä läpinäkyvää. Seuramme www-sivut tarjoavat kattavaa tietoa seuran toiminnasta. Uutiset ja tiedotteet päivitetään etusivulle, josta ne on helposti löydettävissä. Nettisivuilta löytyy myös seuran hallinnon yhteystiedot sekä palautekanavat.

Noudatamme lakeja, asetuksia sekä sääntöjä. Seuraamme aktiivisesti yhdistystoimintaan liittyviä uudistuksia ja muutoksia.

Puutumme epäasialliseen käytökseen. Yhdistyksen sääntöjen mukaan epäasialliseen toimintaan syyllistynyt voidaan erottaa.

Turvallinen toimintaympäristö:

Luomme positiivista ja kannustavaa ilmapiiriä. 

Pyrimme luomaan turvallisen ja terveen kasvuympäristön

Osoitamme kunnioitusta muita toimijoita kohtaan

Ohjaajamme ovat ensiapukoulutettuja ja alaikäisten kanssa toimivilta tarkistamme rikosrekisteriotteet. Selvitämme liikuntapaikkojen hätäpoistumistiet sekä muut turvallisuuteen liittyvät asiat. Huolehdimme että käytetyt välineet tulevat paikoilleen. Huolehdimme muutenkin yleisestä siisteydestä. 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Meillä jokainen saa olla oma itsensä

Emme suvaitse häirintää, kiusaamista emmekä syrjintää.

Otamme kaikki mukaan toimintaamme

Kontion toimintaan ovat kaikki tervetulleita. Ryhmiin ei ole karsintaa ja tuntien ohjelmat suunnitellaan huomioiden ryhmien jäsenten taitotasot.  Lasten ja nuorten ryhmissä tunnit alkavat alkupiirissä, jossa tervehditään ja keskustellaan erilaisista lapsia ja nuoria koskettavista asioista. Jokaisen kauden alussa keskutellaan ryhmässä toimimisesta, yhdessä tekemisestä, toisten huomioonottamisesta ja kiusaamisesta. Yhteistyötä ja suvaitsevaisuutta harjoitellaan vaihtamalla säännöllisesti paria, kun tehdään pariharjoitteita. 

Ympäristö ja ilmasto

Kannustamme kulkemaan mahdollisuuksian mukaan jalan sekä pyörällä.

Huomioimme ympäristön tekemällä ympäristöystävällisiä ja kestävän kehityksen mukaisia valintoja. Muokkaamme vanhoja esiintymisasuja sekä käytämme niitä uusissa ohjelmissa. Pyrimme käyttämään mahdollisuuksien mukaan julkisia liikennevälineitä sekä "kimppakyytejä".

 

Antidoping

Kannustamme puhtaaseen ja reiluun urheiluun.

 

Lähteet: Suomen Voimisteluliitto, Reilu peli - urheilu yhteisön eettiset periaatteet, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 2030