Puheenjohtajan tervehdys 70-vuotiaalle Kontiolle

Harjoitellessani alle 16-vuotiaiden kenttäohjelmaa Tampereen Suurkisoja varten vuonna 1980 ei mielessäni käväissyt ajatus, että olisin seuran toiminnassa mukana 2000-luvulla. Seurajohto ja seuran muut jaostot tulivat vastaan vain Kontion juhlissa ja tapahtumissa, joissa esiinnyimme.

On ollut erittäin kiinnostavaa ja kiehtovaa lukea juhla- sekä vuosijulkaisuja, joista olen saanut tietoa seuran toiminnasta. Seitsemän vuosikymmenen aikana on seurassamme ollut eri jaostoja, joissa on harrastettu ja kilpailtu lähes 20:ssä eri lajissa. 70 vuodesta riittäisi tarinoita kerrottavaksi paksun kirjan verran.

Kiinnostuin ohjaamisesta nuorena ja Kontion avustamana kävin voimisteluohjaajakursseja. Seuraava askel oli voimistelujaoston johtokunta ja jaoston puheenjohtajuus. Voimistelujaoston puheenjohtajana minut valittiin seuran johtokuntaan, jossa tutustuin muiden jaostojen toimintaan. Johtokunnassa, nykyisessä hallituksessa, kiinnostuin enemmän koko seuran toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä.

Erityisesti halusin ja haluan edelleen nostaa Kontion Majan uuteen kukoistukseen. Vaikka Majan remontointi on vielä kesken, on vuokraustoiminta lähtenyt mukavasti käyntiin. Vuokratulot käytetään pääosin Majan kunnostamiseen, mutta kasvavassa määrin seuran urheilu- ja harrastetoiminnan kehittämiseen.

Hallitusohjelmassa mainitaan liikuntapolitiikan painopisteiksi lasten ja nuorten liikunta sekä myönteinen liikuntakasvatus. Valtion liikuntamäärärahoja kohdennetaan lasten ja nuorten terveyttä edistävään sekä kasvatuksellisuutta ja eettisyyttä korostavaan liikuntaharrastukseen. Aikuisten, ikääntyneiden ja erityis-ryhmien terveyden ja toimintakyvyn edistämistä liikunnan avulla tuetaan.

Myös SLU edistää jäsenliittojensa kautta vapaaehtoistyöhön pohjautuvaa yhdistysmuotoista toimintaa, joka muodostaa perustan lasten ja nuorten liikunnan, aikuisten harrastus- ja terveysliikunnan sekä kilpa- ja huippu-urheilun moniarvoiselle hoitamiselle. Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan painopisteenä ovat lapset ja nuoret. Hallitusohjelmassa mainitaan, että kansalaisjärjestöissä tehtävä vapaaehtoistyö on yhteiskunnan tärkeä voimavara.

Mellunkylän Kontiossa on aina toimittu em. asioiden parissa. Samoja ajatuksia olemme pohtineet ja toteuttaneet 70 vuoden ajan. Kontion toiminta on pohjautunut vapaaehtoistyöhön ja toiminnan painopisteenä ovat lapset ja nuoret. Seuran tulevaisuuden tavoitteena on lasten ja nuorten ja heidän kauttaan myös aikuisten saaminen mukaan seuratoimintaan.

Kiitän ja kunnioitan kaikkia Mellunkylän Kontion toiminnassa mukana olleita ja olevia, jotka ovat omalla panoksellaan näiden vuosikymmenien aikana tehneet mahdolliseksi tämän juhlavuoden vieton. Toivon ja uskon, että heitä löytyy myös tulevaisuudessa.

Marina Hyttinen
Puheenjohtaja